Opći uvjeti

Uporabom portala Poslovna.hr® ili računalnog programa "Poslovna Hrvatska®" i "Hrvatsko zakonodavstvo" na bilo kojem računalu, upoznati ste s niže navedenim uvjetima uporabe računalnog programa "Poslovna Hrvatska®" i "Hrvatsko zakonodavstvo".

Bisnode d.o.o. Zagreb, Fallerovo šetalište 22 (matični broj: 3806278) izdavač je Internet portala Poslovna.hr i CD-a pod nazivom "Poslovna Hrvatska" i DVD-a pod nazivom "Hrvatsko zakonodavstvo". Kada se dalje u tekstu pojavi naziv "Portal", "program" ili "PH" ili "Hrvatsko zakonodavstvo", misli se na portal Poslovna.hr ili računalni program pod nazivom "Poslovna Hrvatska" i "Hrvatsko zakonodavstvo". "Poslovna Hrvatska" zaštićeno je ime kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. "Poslovna Hrvatska" upisana je u Registar žigova Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Bisnode d.o.o. Zagreb nositelj je svih prava na portal Poslovna.hr kao i na računalne programe "Poslovna Hrvatska" i "Hrvatsko zakonodavstvo". Sva prava na računalni program koji se nalazi na portalu Poslovna.hr ili je snimljen na CD-u Poslovna Hrvatska i DVD-u "Hrvatsko zakonodavstvo", uključujući prava na isti program koji se prenosi na bilo koji drugi medij, kao i sva prava na bilo koji dio tog programa, strukture ili dijela strukture podataka koji se nalaze na Portalu ili CD-u ili DVD-u pridržava Bisnode d.o.o.. Bisnode d.o.o. posebno zabranjuje umnažanje i bilo kakvu drugu distribuciju računalnog programa osim putem Portala ili CD-a i DVD-a u izdanju Bisnode d.o.o. Programi "Poslovna Hrvatska" i "Hrvatsko zakonodavstvo" smiju se koristiti samo na određenom broju računala i to isključivo uz prethodno podmirenje svih obveza prema izdavaču (Bisnode d.o.o.). Registrirani korisnici programa "Poslovna Hrvatska" i "Hrvatsko zakonodavstvo" ne stječu vlasništvo računalnog programa već pravo uporabe istog pod uvjetima određenim od strane Bisnode d.o.o. Registrirani korisnici Portala mogu pristupiti Portalu koristeći svoje korisničko ime i zaporku u vremenski ograničenom razdoblju. Obveza korisnika je da čuva tajnim svoje korisničko ime i zaporku za pristup Portalu Poslovna.hr, jer se prilikom svake uporabe Portala jednoznačno identificira čime mu je omogućena izmjena podataka. Korisnik samostalno odgovara za sve izmjene u bazi podataka koje sam unese uporabom Portala. Izdavač prati sve aktivnosti na Portalu, a korisnik je suglasan da se u bazu podataka izdavača upisuju sve aktivnosti – sva pretraživanja, upiti i promjene koje korisnik izvršava na Portalu. Prije registracije korisnik je upoznat sa zahtjevima na računalo i potrebnom konfiguracijom računala na koju je moguće postaviti (instalirati) program. Na temelju demo inačice programa i priloženih uputa korisnik je upoznat sa svim mogućnostima i ograničenjima programa "Poslovna Hrvatska" i "Hrvatsko zakonodavstvo". Bisnode d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu nestručnim postavljanjem programa "Poslovna Hrvatska" i "Hrvatsko zakonodavstvo" ili njegovim postavljanjem na neprimjereno sučelje. Uporaba programa na više računala ili u mreži moguća je samo uz suglasnost Bisnode d.o.o. Rad u "besplatnom uvidu u program" je ograničen i može se koristiti isključivo za ispitivanje svih mogućnosti programa prije kupnje (registracije), te bilo kakva uporaba podataka za vrijeme besplatnog (pokusnog) uvida u program nije dopuštena. Svaka povreda istih prava, zlonamjerna ili slučajna, koja može nanijeti izravnu štetu Bisnode d.o.o. ili trećoj strani, predstavlja ozbiljno kršenje ovog sporazuma, te Bisnode d.o.o. zadržava pravo pokrenuti kazneni, građanski ili bilo kakav drugi postupak protiv prekšitelja.

Podaci sadržani na ovom Portalu kao i na CD-u i DVD-u prvenstveno ovise o kvaliteti podataka u izvornicima (javni registri, razne javne objave i slično). Svi podaci sadržani u Poslovnoj Hrvatskoj i Hrvatskom zakonodavstvu ne moraju biti u cijelosti potpuni niti ispravni s obzirom da se prikupljaju iz različitih javnih izvora, uključujući sudski registar i portale poput www.balkan-affairs.com čiji sadržaj niti ažurnost izdavač ne može kontrolirati. Izdavač je na temelju vlastitih istraživanja i prikupljanih podataka za svoja prethodna izdanja, upotpunio ili promijenio samo manji dio podataka. Stoga izdavač ne može jamčiti potpunu točnost niti cjelovitost podataka objavljenih na Portalu Poslovna.hr ili na CD-u i DVD-u. U rijetkom slučaju pogreške izdavač će istu nastojati ispraviti u što kraćem roku.