• Usporedba paketa i pogodnosti
    Napomena: sve cijene iskazane su bez PDV-a.
    Pretplatnički odnos sklapa se u trajanju od 1 godine.
    Premium7.490,00 kn
  • Narudžba je pravno obvezujuća i neopoziva. Naručitelj potvrđivanjem narudžbe odgovara za sadržaj i točnost podataka. Naručitelj se obvezuje da će naručeno podmiriti u roku 7 dana od dana zaprimanja R-1 računa. Eventualne izmjene narudžbenice uvažavamo u roku od 5 radnih dana od dana popunjavanja iste. Izdavač portala Poslovna.hr se obvezuje da će najkasnije u roku od dva radna dana od primitka pravilno ispunjenje narudžbenice ili sklopljenog ugovora, koji je korisnik potpisao, korisniku elektoničkom poštom poslati korisničko ime i zaporku za pristup stranicama Poslovna.hr. Početkom pretplate smatra se sljedeći radni dan, od dana kada su korisniku proslijeđeni korisnički podaci. Pretplatnički, odnosno ugovorni odnos sklapa se u trajanju od 1 godine. Naručitelj izjavljuje da je upoznat s Općim uvjetima..